Lekcje w naszej Szkole odbywają się w soboty w budynku
Nightingale Academy, pod adresem:
34 Turin Road, London N9 8DQ
w godzinach od 9.00 do 12.50.
Home
Polska Szkoła Sobotnia im. A. Mickiewicza w Enfield jest organizacją
charytatywną i od 2006 r. podąża programem nauczania Polskiej
Macierzy Szkolnej, od 2009 r. posiada Bronze Quality Framework dla
nadprogramowych szkół w Wielkiej Brytanii.
Adres Szkoły:
Polish Saturday School
34 Turin Road
London N9 8DQ

Adres do korespondencji:
Polska Szkoła Sobotnia im. A. Mickiewicza
3 Perry Gardens
Edmonton, London N9 9UT

Tel. 079 8868 0162
E-mail: sekretariat@polskaszkolaenfield.com
GALERIE
AKTUALNOŚCI I ZAPROSZENIA
DRODZY RODZICE,

Zapraszamy wszystkich Państwa na zakończenie roku szkolnego w sobotę 24 czerwca 2017.

- Wszystkich nowych Rodziców zapraszamy między 9-10 do teatru szkoły na spotkanie z dyrekcją szkoły i odbiór książek
..(niestety podręczniki do 1 klasy przyjdą dopiero we wrześniu)

- Klasy od przedszkola do klas 4, zapraszamy na rozdanie świadectw do klas między 9.30-10.10
- 10.15-10.30 spotkanie wszystkich klas na zewnątrz na boisku przy kantynie
- 10.30-11.10 rozdanie świadectw klas 5-11 w klasach.

Dyrektor PSS Enfield
Grażyna Mączkowska


PODZIĘKOWANIA

Serdeczne podziękowania Organizatorom i Uczestnikom Wesołego Dnia Dziecka w Laxton Hall za całodzienną imprezę plenerową,
konkursy, zawody - wspaniale się bawiliśmy! Do zobaczenia za rok!
Dofinansowanie Polskiej Szkoły Sobotniej w Enfield w ramach zadania „Wsparcie działalności polskich szkół
uzupełniających w Wielkiej Brytanii” realizowanego w 2016 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” we współpracy
z Polską Macierzą Szkolną na zlecenie Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.