Lekcje w naszej Szkole odbywają się w soboty w budynku
Nightingale Academy, pod adresem:
34 Turin Road, London N9 8DQ
w godzinach od 9.00 do 12.50.
Home
Polska Szkoła Sobotnia im. A. Mickiewicza w Enfield jest organizacją
charytatywną i od 2006 r. podąża programem nauczania Polskiej
Macierzy Szkolnej, od 2009 r. posiada Bronze Quality Framework dla
nadprogramowych szkół w Wielkiej Brytanii.
Adres Szkoły:
Polish Saturday School
34 Turin Road
London N9 8DQ

Adres do korespondencji:
Polska Szkoła Sobotnia im. A. Mickiewicza
3 Perry Gardens
Edmonton, London N9 9UT

Tel. 079 8868 0162
E-mail: sekretariat@polskaszkolaenfield.com
GALERIE
AKTUALNOŚCI I ZAPROSZENIA
UCZNIOWIE KLAS PIĄTYCH
ZAJĘCIA "EKSPERYMENTALNE" W NASZEJ SZKOLE
Dofinansowanie Polskiej Szkoły Sobotniej w Enfield w ramach zadania „Wsparcie działalności polskich szkół
uzupełniających w Wielkiej Brytanii” realizowanego w 2016 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” we współpracy
z Polską Macierzą Szkolną na zlecenie Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.